top of page
Women Holding Hands

Over ons

St Commissie d’r Bie is ontstaan, doordat enkele ouders van een kind met een functiebeperking opmerkten dat er voor hun kinderen geen vrije tijdsactiviteiten georganiseerd werden. In 2004 werd een infoavond gehouden en daar werd duidelijk dat meer ouders behoefte hadden aan activiteiten voor hun kind.

De naam, commissie d’r Bie is gekozen omdat we graag willen dat deze kinderen niet langs de zijlijn staan, maar er echt bij horen door mee te kunnen doen met activiteiten. Erbij zijn, of op z’n Cadzands, d’r Bie.!

In 2005 vonden we aansluiting bij de SWWG ( st. werkgroep west zeeuws vlaanderen gehandicaptenbeleid) en starten we met de wekelijkse zwemles en muziekles, kleurmuziek op een keyboard. Al snel volgden de tweewekelijkse sportmix, de maandelijkse kookles, de instuif, het paardrijden/paardverzorgen, de voetbal.
Het zwemmen, sport, paardrijden en de muziek worden gegeven door enthousiaste professionele krachten, de vriendenkring en voetbal door enthousiaste vrijwilligers.

In 2012 werden we een zelfstandige stichting. In eerste instantie was de doelgroep tot 18 jaar, maar gaandeweg werden onze kinderen ook ouder en verlegden we de grens naar 25 jaar. We starten ook een vriendenkring voor de jongeren, want deze jongeren gaan ook graag met vrienden op stap. Ondertussen zijn we ook met een 20 plus groep (de Maatjes)gestart, die maandelijks een activiteit hebben.

We geven 2x per jaar een nieuwsbrief uit en voor de ouders organiseren we om de 2 jaar een info/ontmoetingsavond. Ook voor de ouders is het belangrijk elkaar regelmatig te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast houden we om de 2 jaar een familiedag voor alle deelnemers, ouders, broers, zussen, vrijwilligers etc.
Voor al de activiteiten vragen we een bijdrage, maar die is niet kostendekkend. Daarnaast ontvangen we giften, staat de stichting op het collecterooster van een aantal kerken, organiseren we de collecte van het fonds verstandelijk gehandicapten en doen we mee met het collecteren met eigen opbrengst, de helft van de opbrengst is voor de stichting. Vaak zijn we cadeautip bij jubilea, of bij evenementen in de streek het goede doel. We ontvangen geen subsidies.

De groep vrijwilligers is zeer betrokken, zeer deskundig, en zeer trouw. Omdat onze activiteiten nog steeds uitbreiden, zijn nieuwe vrijwilligers zeer welkom. Uiteraard kunt u altijd eens een kijkje komen nemen bij een van de activiteiten.

St Commissie d’r Bie is er voor kinderen/jongeren/mensen met een functiebeperking, die graag meedoen en de keuze hebben uit een aantal vrije tijdsactiviteiten. Net als iedereen!

Over ons: Who We Are
bottom of page